مهندس بلوریان : 09143124707  ||  مهندس دباغ : 09122311839

طراحی ، ساخت و نصب کوره 6 مگاواتی جلفا