مهندس بلوریان : 09143124707  ||  مهندس دباغ : 09122311839

تماس باما

شهرک صنعتی سمنان ( کیلومتر 8 جاده سمنان - دامغان) فاز 2، خیابان کارفرما (رقابت 5)
مهندس بلوری 09143124707
مهندس دبّاغ 09122311839
info@fnfa.ir